[zaloguj się]

NIENOWY (16) ai

W pisowni rozłącznej (13), w łącznej (3).

e oraz o jasne.

Fleksja
sg
mNnienowy fNnienowå, nienow(a)
pl
N subst nienowe

sg m N nienowy (4).f N nienowå (7), nienow(a) (1).pl N subst nienowe (4); -e (1), -(e) (3).

stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVIII w. s.v. nowy.

Znaczenia
1. Używany, zniszczony (3): Szata opadla Axamitu czarnego nienowa. WyprKr 68v; obrałżeś iáki miecz/ coby to nie nowy? (‒) Práwie iże nie nowy/ pátrzćie iák rdzewiáły WyprPl Bv.
2. Od dawna znany; translativus Mącz (13): RejWiz 114; toć [...] nowiny nie nowe. RejFig Bbv; Translativus mos, Poſpolity dawny obyczay/ Nie nowy. Mącz 124c; WujJud 2v; że ónym w tám tych mieyſcách [wody] nie nowe/ á nam bárzo ſtáre okázáć ſye mogą Oczko 3.

N sg f w funkcji orzecznika (3): OrzQuin S3; WujJud 229; Zdárzy potomſtwu/ że [...] záśiędą Té mieſcá/ któré záśiésć ich przodkom nienowa KochEpit A3v.

Wyrażenie: »nienowa rzecz« [szyk 4:1] (5): KromRozm III P; BielSat H2; Nie nować to tedy rzecż [Nihil igitur novi est]/ ieſliże pánowánia bywáią przenoſzone ModrzBaz 105v; BielSejm 5; Mſza iáko rzecż nie nowa ták y modlitwy ze Mſzey ábo Liturgiey. LatHar 227 marg.

Cf NOWY

LWil