[zaloguj się]
NIEOBJĘTNY  Cn s.v. nieobjęty; Linde XVIII w. s.v. objętny.

Cf NIEOBJĘTY, OBJĘTNY