[zaloguj się]
NIEPRZYMĘCONY  stp s.v. przymącić; Cn, Linde brak.

Cf PRZYMĘCONY