[zaloguj się]
NIEPRZYWROTNY  Cn; Linde XVII (z Cn) ‒ XVIII w. s.v. przywrotny.

Cf NIEPRZYWROCONY, PRZYWROTNY