[zaloguj się]

[NIEPRZYWYKŁOŚĆ sb f

Fleksja

N sg nieprzywykłość.

stp, Cn brak, Linde XVI w. s.v. przywykłość.

Brak przyzwyczajenia [czego = do czego]: Doſtaway też pſzcżoł lepiey z bliſkiego ſąśiedztwá niżli z dálekiego/ by ſnadź z dáleká przywieźionych nieprzywykłość powietrza nie obráźiłá. Cresc 1571 595 (Linde s.v. przywykłość).]

FP