[zaloguj się]

NIEROZTWORNY (1) ai

Fleksja

A pl subst nieroztw(o)rn(e).

stp, Cn, Linde brak.

Nie otwarty szeroko: Ocży wypukłe chocia nie roztworne. Zna⟨mionują⟩ cżłowieka proſtaka GlabGad N6.

Cf ROZTWORNY

KK