[zaloguj się]

[NIESŁYCHANIEC sb m

Fleksja

N sg niesłychaniec.

stp, Cn, Linde brak.

Ten, o którym nikt dotąd nie słyszał; peior.: Wydano niedawno kśiąſzki [...] pod imieniem iákiegoś nieſłychánego cżłowieká/ Kryſztophá Philáletá [...]. Pátrzayże ieśli ten nieſłychániec ſłuſznie ſobie to [Filalet = miłujący prawdę] imię przywłaſzcża PociejAntir 7.]

MK