[zaloguj się]

NIESPOLNY (2) ai

e oraz o jasne (tak też Cn).

Fleksja
sg
mN fNniespolnå
Aniespolny A

sg m A niespolny (1).f N niespolnå (1).

stp brak, Cn notuje, Linde brak.

Nie odnoszący się równocześnie do wielu zjawisk, do ogółu; incommunicabilis Cn (2): tákzze teſſ między dwięmá z, z/ i między dwiemá l, l i inęmi [musi być przedzielenie]/ gdie nieſpolny iednáki dwięk mieć máią. JanNKarGórn Hv.

W przeciwstawieniu: »spolny ... niespolny« (1): ſpolna rzecż ieſt káżdemu Bogá chwalić ták wam iáko nám/ ále domu Bożego budowáć nie ſpolna/ bo iedno nam Cyrus dopuśćił. BielKron 111.

Cf SPOLNY

AK