[zaloguj się]

NIESTROJ (1) sb m

Fleksja

N sg niestr(o)j.

stp, Cn, Linde brak.

Ten, który zwleka, ociąga się, waha się: Cunctator, dilator, procrastinator – Odkładacz, oczekacz, nieſtroy, zabąwca. Calep 277a.

Synonimy: oczekacz, odkładacz, zabawca.

Cf STROJ

JB