[zaloguj się]

NIETAJEMNIE (1) av

Wszystkie samogłoski jasne.

stp, Cn, Linde brak.

Jawnie, otwarcie: Palam et obscure contraria, Neque obscure [...] Nie táyemnie Mącz 257b; [ieſli to dobrodźieyſtwo/ któré mu [tj. przyjacielowi] vczynić mam/ miáłoby go obraźić/ gdyby nie táiemnie vczynioné było: przeczże ia potáiemnie dobrodźieyſtwá vczynić nićmam? SenekaGórn 72].

Synonimy cf NIETAJEMNO.

Cf NIETAJEMNO, NIETAJNO, TAJEMNIE

KK