[zaloguj się]

[NIEUCZEK sb m

Fleksja

G pl nieuczk(o)w.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Dem. odnieuk” ‘wół młody nie nauczony pracować:
Wyrażenie: »nieuczek roczny«: Obora dobytku folwarku Liaskow [...] wołów robotnych 37, wołów annorum 4 et 2 ‒ 34, nieuczków rocznych 12, cielątek 17. LustrMalb 1565/64; Obora folwarku Kominków [...] nieuków pospolitych nierobotnych tak czwartolatnych, jako trzeciolatnych i dwulatnych 55, rocznych nieuczkow 10, byków 2 LustrMalb 1565/68.]

MK