[zaloguj się]
NIEUHAMOWANIE  Cn; Linde brak.

Cf UHAMOWANIE