[zaloguj się]

NIEUKŁONNY (1) ai

Fleksja

N sg m nieukł(o)nny.

stp, Cn brak, Linde XVI(XVII) w. (ten sam przykład) s.v. ukłonny.

Nieskory do kłaniania się, hardy; w przen: Ach nievżyta śmierći/ [...] Poimáłáś mężá/ ktorego świádoma Siłá Moſkiewſka/ y Gdańſk nieukłonny/ Y krwáwe Luki/ y Połock obronny. GrochKal 19.

Cf UKŁONNY

KK