[zaloguj się]

NIEUMIARKOWANIE (1) sb n

Fleksja

N sg nieumiarkowani(e).

stp, Cn, Linde brak.

Niewyrobienie, nieukształtowanie [czego]: A they odmiány nie nam inſzego nie cżyni iedno odmienność á nieſtałość ſpraw náſzych/ á nie vmiárkowánie ſthátecżnego vmyſłu náſzego. (marg) Vmyſł odmienny niedobry. (‒) RejZwierc 19v.

Cf UMIARKOWANIE

KK