[zaloguj się]

NIEUŚMIERZENIE (1) sb n

Fleksja

N sg nieuśmierzeni(e).

stp, Cn, Linde brak.

Nieprzejednanie, nieprzebłaganie:
Szereg: »nieuśmierzenie a nienawiść«: Inexpiabilis, Nieprzeyednány/ Nieprzepráwiony [...] Bellum inexpiabile, Wieczna woyná/ Nievskromiona/ Nieprzepámiętána, Odium inexpiabile Romanorum adversus Annibalem, Nievśmierzenie á nienawiść. Mącz 301d.

Cf UŚMIERZENIE

KK