[zaloguj się]

[NIEUTOROWANY part praet pass pf

Fleksja

L pl nieut(o)rowanych.

stp brak, Cn s.v. nietorowny.

Nieprzetarty, nieprzygotowany do podróżowania (o drogach); w przen; non calcatus, non tritus Cn:

W przeciwstawieniu: »nieutorowany ... ale nowo wymyślony«: cf Wyrażenie.

Wyrażenie: »droga nieutorowana«: opuśćiwſzy drogę práwą od Kryſtuſá z Ewányeliey okazáną/ ktora wiodłá wierzącego do żywotá/ chodziliśmy żywiąc w drogach złości/ báłwochwalſthwá/ zabobonow/ y rozmáitych Ceremoniy Zakonow/ w drogach trudnych/ tho ieſt/ od onych ſtárożytnych ludzi Swiętych nieutorowánych/ ále nowo od obłudnych lndzi dla pożytkow ſwoich wymyſlonych GilPos 258v (Linde s.v. torowany).

Cf UTOROWANY]

FP