[zaloguj się]

NIEWIDOMOŚĆ (1) sb f

Fleksja

N sg niewidomość.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu s.v. widomość.

Niewidoczność, niewidzialność, to, że coś nie da się zobaczyć [czyja]: Ieſtći ták/ iż niewidomość rzecży Boſkich/ tákże y wiekuiſta moc y Boſtwo iego/ iáko nas Święty Páweł vcży/ od ludźi ná świećie przez widome ſtworzenie bywa poznáne [cf Invisibilia enim ipsius a creatura mundi, per ea quae facta sunt intellecta, conspiciuntur, sempiterna quoque eius virtus et divinitas; ita ut sint inexcusabiles Vulg Rom 1/20]. KuczbKat 1.

Synonim: zakrytość.

Cf WIDOMOŚĆ

IM