[zaloguj się]

[NIEWIDZENIE sb n

Fleksja

N sg niewidz(e)ni(e).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Nieoglądanie [czego]: Żeście tak między sobą postanowieli, aby ks. biskup poznański połowicę tej przysięgi czytał, a drugą połowicę jm. pan kasztelan gnieźneński, tedy mi się to nie zda, aby się taki jej rozdział miał czynić, boby to beło cum mea indignitate i żeby ji rozruch jaki się między ludźmi nie stał, tedy by to niewidzenie przysięgi było, abym ja uchodząc tego rozdziału przysięgi sam tę przysięgę z karty czytał DiarPos 164.

Cf WIDZENIE]

FP