[zaloguj się]

NIEWYDANIE (14) sb n

W pisowni łącznej (12), w rozłącznej (2).

Pierwsze e oraz a jasne, końcowe e pochylone.

Fleksja
sg
G niewydani(a)
A niewydanié

sg G niewydani(a) (1).A niewydanié (13); -é (12), -(e) (1).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Niedanie komuś tego, co się mu należy (14):

niewydanie kogo, czego (13): Na drugą rzecz okolo nyewidanya niektorich zdradziecz pana Woyewodzynich Krol yego M roſkazal powyedziccz yz o zadnich wynowathich any zdrayczach pana woyewodzynich nycz nyewye LibLeg 10/120v; O niewydánié Poboru iáki poſtępek bydź ma. SarnStat 345; Proces, iáko ma w téy mierze Podskárbi poſtępić, zwłaſczá o nie wydánié Qwárty, y o kwitowániu pieczęcią skárbną. SarnStat 413, 139 [2 r.], 344 [2 r.], 347, 364, 413 [2 r.], 856, 892 marg.

niewydanie z czego (1): który [pozew] mieli od tegosz, wyzei namienionego Marćina Tokarſkiego, o nie wydanie ſczęſći iego ktora iemu bela przyliegla po Małzonce ſwey, a matce iego ZapKościer 1581/19v.

Cf WYDANIE

MF