[zaloguj się]

NIEWYDANY (2) part praet pass pf

e oraz a jasne.

Fleksja
sg
fNniewydanå
pl
A subst niewydané

sg f N niewydanå (1).pl A subst niewydané (I).

stp brak, Cn w innym znaczeniu, Linde brak.

1. Nie zużyty na zapłacenie czegoś (1): A ná potrzebę R. P. [pieniądze] niewydáne/ ninacz obrácáć y wydáwáć nie ma SarnStat 417.
2. Niezamężna (1): Vnuerheirat. Niewydána. Niezámężnia. Innupta. Calag 537a.

Synonimy: 2. niemężata, niezamężna.

Cf WYDANY

MF