[zaloguj się]

NIEWYDZIELONY (5) part praet pass pf

W pisowni łącznej (3), w rozłącznej (2).

Oba e oraz o jasne.

Fleksja
sg
mNniewydzielony
Aniewydzielonégo

sg m N niewydzielony (4).A niewydzielonégo (1).

Składnia dopełnienia sprawcy: niewydzielony przez kogo (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w. s.v. wydzielić.

Nie usamodzielniony, będący na utrzymaniu i pod władzą ojca (5):
Wyrażenie: »syn niewydzielony« = filius indivisus a. nondum emancipatus JanStat (5): Sin będąc w mocy oicowſkiey niewydzielony/ ieſliby co przegrał álbo vtráćił márnie/ tedy tá ſzkodá na iego częſć ma być poczytaná UstPraw B3; ieſli kto z poddánych náſzych będźie miał ſyná doroſłégo nie wydźielonégo/ [...] może go téż okrom dozwolenia Królewſkiégo ná woynę ná mieyſce ſwé wypráwić. SarnStat 914, 707 [2 r.], 914 marg.

Cf WYDZIELONY

KW