[zaloguj się]

NIEWYGOTOWANY (1) part praet pass pf

Fleksja

N sg m niewygotow(a)ny.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Nie zrobiony: Infectus – Nie vczinioni, nie wigotowani. Calep 532a.

Synonim: nieuczyniony.

Cf WYGOTOWANY

MF