[zaloguj się]

NIEWYMOWNOŚĆ (1) sb f

e oraz oba o prawdopodobnie jasne (tak w niewymowny oraz -ość; tak też Cn).

Fleksja
sg
N niewymowność
A niewymowność

sg N niewymowność.[A niewymowność.]

stp brak, Cn notuje, Linde XVI w. s.v. wymowność.

Brak umiejętności wysławiania się; infacundia Calep, Cn; fames a. ieiunitas a. inopia a. siccitas verborum ve, orationis, infantia Cn: Infacundia Dicendi imperitia Nie wimownosć. Calep 531b; [Ten wiek też ná ſześć cżęśći mądrzy rozdźieláli. Niewymowność dźiecińſką pierwſzym wiekiem zwáli. Iż odnárodzenia do roku śiodmego/ Náwyka dźiecię mowić ſłowá wſzelákiego. KołakWiek A4 (Linde)].

Cf NIEWYMOWA, WYMOWNOŚĆ

JB