[zaloguj się]
NIEWYMOŻONY  stp; Cn, Linde brak.

Cf WYMOC, [WYMOŻONY]