[zaloguj się]

[NIEWYPŁAKANY part praet pass pf

Fleksja

V sg m niewypłakany.

stp, Cn, Linde brak.

W funkcji przymiotnika: Niegodny płaczu, współczucia, litości: ále śię nędzniku niewypłákány niecżuieſz / że gdyż w Prawdzie Bogá y Syná iego znáć niechceſz WiśnOkaz 11v.

Cf WYPŁAKAĆ, [WYPŁAKANY]]

FP