[zaloguj się]

NIEWYPOSAŻONY (3) part praet pass pf

Zawsze w pisowni rozłącznej.

e, oba o oraz a jasne.

Fleksja
sg
f Dniewyposażonéj
pl
N subst niewyposażoné

sg f D niewyposażonéj (1).pl N subst niewyposażoné (2).

stp brak, Cn notuje, Linde brak.

O kobiecie: Która nie dostała posagu; indotata JanStat, Cn (3): Sióſtry/ ciotki nie wypoſáżoné/ któréby zá mężem były [...] máią bydź [...] wypoſáżoné SarnStat 590 [idem 636]; Nie wypoſázonéy białéygłowie trzydzieśći grzywien bywáią płáconé. SarnStat 632, 636.

Cf WYPOSAŻONY

JB