[zaloguj się]

NIE ZAPOMINAJ MIĘ (4) sb indecl

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

bot. Myosotis L.; niezapominajka, roślina zielna z rodziny szorstkolistnych (Boraginaceae); camepitheos Mymer1 (4): Camepitheos. Vorgis meyn nicht: niezapominaymie. Mymer1 17v; Niezápominay mie Bárwá/ żábie oczká Vergiſs mein nicht. SienLek 237; Bárwá/ ſzu. Niezápominaymię. SienLek Xxx, Xxx3.

Synonimy: barwa, żaba, oczko.

Cf NIEZAPOMINA, [NIEZAPOMINAJ], NIE ZAPOMNI MIĘ

ZZa