[zaloguj się]

NIEZBYTNIE (6) av

Oba e jasne.

stp, Cn, Linde brak.

W małym stopniu, bez przesady (6):
a. W połączeniu z czasownikiem (3): tańczuy, ſpieway, ale ſie ku miley nie zbytnie przymykay FalZioł V 53; Presse dicere, Chędogo/ skromnie mowić/ nie zbytnie. Mącz 320d; bo iż iey [łaski pańskiej] cżłowiek nie zbytnie biega/ káżdi rozumie iż roſcie/ zá cznotą GórnDworz K8v.
b. W połączeniu z przymiotnikiem (3): Miedzy domowymi ptaki/ naprzod Kápłun dobrą tuczą vtuczony/ niezbytnie tłuſty SienLek 6v; Pytay tych w.m. ktorzy zá roſkoſznym chowániem dobrze vtili/ bo moie ciáło iáko w.m. widziſz nie zbytnie tłuſte. GórnDworz Hh4v; A ieſli ielt [franca]/ ſkromnieyiza/ [...] tylko ná ſkórę ſye wydáłá/ á w kroſty/ álbo wświérzb/ nie zbytnie iádowity/ obróćiłá Oczko [39].

Cf ZBYTNIE

JB