[zaloguj się]

[NO pron

Fleksja

A sg n no.

stp, Cn brak, Linde XVIII w. w innym znaczeniu.

Prawdopodobnie rodzaj nijaki od nie notowanego u nasnen” (kaszub. nenten; tamten’): tamto:

W przeciwstawieniu: »to ... no«: Ten to drugy no wybiera/ Za prawdziwego ſie wydawa Krofej Hv; Ieden to/ drugy no ſprawia Krofej L6v.

Synonimy: owo, tamto.]

MK