[zaloguj się]

NOBILITACYJA (3) sb f

o oraz pierwsze a, jasne, końcowe a pochylone.

Fleksja
sg
N nobilitacyjå
L nobilitacyj(e)j

sg N nobilitacyjå (1).L nobilitacyj(e)j (2).

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Nadanie szlachectwa, uszlachcenie (3): (nagł) O NOBILITACIIEY. (‒) VStáwiamy/ áby plebei nie byli kreowáni ná ſzláchectwo/ iedno ná Séymie SarnStat 239, 239 żp, 1310.

AKtt