[zaloguj się]

[NOBILITOWANY part praet pass pf

Fleksja

N sg n nobilitowan(e).

stp, Cn, Linde brak.

praw. Uszlachcony; o mieście, którego obywatele uzyskują prawa przysługujące osobom stanu szlacheckiego: Miáſto Lwow [...] záłożone od Kſiążęćiá Lwá/ á dla porządku dobrego/ y ſtátecżnośći Mieſzcżan od Krolow Polſkich nobilitowáne/ y wielkimi wolnośćiámi vdárowane PaprGniazdo FFf2.]

MK