[zaloguj się]

NOCLEGOWY (1) ai

Fleksja

A pl m nocl(e)gow(e).

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odnocleg” ‘wypoczynek nocny’: przeznaczony na nocleg:
Wyrażenie: »noclegowy folwark«: noclegowe folwárki qwity kędy Pan bywa pilnie względáć: też y ná gośćinne. GostGosp 158.