[zaloguj się]

NOGAWICZKA (1) sb f

Fleksja

N pl nogawiczki.

stp, Cn, Linde brak.

Dem. odnogawicalub odnogawka” ‘część ubrania okrywająca (niecałą) nogę:
Wyrażenie: »rzezana [= nacinana dla ozdoby] nogawiczka«: Więc rzezane nogáwiczki Więc akxámitne trzewiczki Więc tu chodzi iáko kurek Nátknął zá bieretek piorek RejRozpr I3.

MF