[zaloguj się]

NOGAWICZNY (1) ai

Fleksja

N sg m nogawiczny.

stp notuje, Cn, Linde brak.

Odnoszący się, przynależny do nogawicy: Caligarius Quod pertinet ad caligas ‒ Nogawiczny. Calep 151b.

MF