[zaloguj się]

[NOGIETKOWY ai

Fleksja

G sg m nogietkow(e)go.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odnogietek”; wytworzony z nogietku:
Wyrażenie: »sok nogietkowy«: Weźmi [...] Soku nogietkowego ieden funt SienHerb 530b.]

MK