[zaloguj się]

1. [NORA sb f

Teksty nie oznaczają ó; a jasne.

Fleksja
sg pl
N nora
A nory

sg N nora.pl A nory.

stp, Cn brak, Linde XVIXVIII w.

1. Podziemna kryjówka zwierząt (węży): Norá/ Latibulum serpentum. Volck Nnn2v.
2. Prąd wody:
Wyrażenia: »morskie nory«: Pod iegoſz moc wietrzny ptak wpada lotogory/ Y ryby co przechodzą w głębi morſkie nory. BielawMyśl kt.

»nory rzeczne, rzeki« = venae fluminis Vulg: A weſzli przez ciáſne weſzcia rzeki Euffráten. Abowiem cżynił im [...] Nawyſzy známioná/ y záſtáwił nory rzecżne [záſtháwił promienie rzeki Leop; záſtánowił zrzódłá rzeki WujBib]/ áby przeſzli. Leop 1577 4.Esdr 13/44, 4.Esdr 13/47 (Linde s.v. nurt).

Synonim: 2. cf NURT.

Cf NURT]

MK