[zaloguj się]

2. NORA (1) sb f

Fleksja

I pl n(o)rami.

stp, Cn, Linde brak.

Gatunek cennego futra ze zwierząt z rodziny łasicowatych: azvke sarlathną czerwoną szatlassem i spethliczami zlothemi. zvpicze tegosz sukna, gięrmaczek czarni snoramy i stroką ZapMaz III G 1/113v.

Cf NORKA

AKtt