[zaloguj się]

[NOSAL sb m

Fleksja

N pl nos(a)le.

stp brak, stp nazw os notuje, Cn w innym znaczeniu, Linde XVIII w. w innym znaczeniu.

Jakieś narzędzie rzemieślnika układającego posadzkę: Distributa in ferramenta [...] pavitoribus ab exasperatione 14 instrumentorum nossale nuncupatorum per gr. 3 mrc. ‒/42/‒ Wawel 1543/318.]

MK