[zaloguj się]

[NOSALISTA sb m

Fleksja

(lat) N pl nosalistae.

stp, Cn brak.

Prawdopodobnie: żart. Wokalista, śpiewak: Láſkáwi nań dzwonnicy/ bá y Noſáliſtȩ. Albertus C2 (Linde).]

AKtt