[zaloguj się]

NOSECZEK (1) sb m

Fleksja

I sg noseczki(e)m.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Dem. odnosek” ‘dziobek u naczynia, lejkowate zakończenie naczynia, przez które leje się płyn:
Szereg: »cyplik albo noseczek«: Guttulus, Koneweczká máła s cyplikiem álbo noſeczkiem yákie prze s [!] dźieći miewáyą. Mącz 150c.

Synonim: cyplik.