[zaloguj się]

NOSITELNY (1) ai

Fleksja

G sg m nositeln(e)go.

stp, Cn brak, Linde XVIIXVIII w.

Dający się przenosić, przenośny:
Wyrażenie: »kościoł nositelny« = namiot z Arką Przymierza: Ieſli onemu Beſeelowi y Ooliábowi/ y innym rzemięśnikom ná budowánie namiotu Bożego ná puſzczy/ y kośćiołá onego nośitelnego/ [...] Duchá Bożego było potrzebá SkarKazSej 660b.

TG