[zaloguj się]

[NOWACYJA sb f

Fleksja

G pl now(a)cyi a. now(a)cyj.

stp, Cn brak, Linde XVIII w. w innym znaczeniu.

Nowa nauka wiary, herezja: Jedno W.K.M. rozmiłuj się pana Boga i powinności swojej, a już zaprzesz w imię jego święte w to staranie, abyś tych nowacyi zakazał. KuczbPrzestr 88.]

FP