[zaloguj się]

NOWACYJAŃSKI (1) ai

Fleksja

N sg n nowacyjański(e).

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik dzierżawczy od „nowacyjanin”:
Wyrażenie: »kacerstwo nowacyjańskie«: Nie ták rozumiey/ żeby ći ktorzy po krzćie w grzech śmiertelny wpadáią/ nie mogli záś powſtáć przez pokutę/ y doſtąpić grzechow odpuſzczenia. Bo to ieſt błąd y kácerſtwo Nowátiáńſkie dawno potępione WujNT 762.

AK