[zaloguj się]

NOWACZEK (1) sb m

Fleksja

N sg nowåczek.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Dem. odnowak” ‘człowiek świeżo przybyły, nie przystosowany do określonego środowiska lub zajęcia’; możliwe też: rekrut: Tyranculus, Młodżyczek/ nowaczek/ proſtáczek/ zwolenniczek. Mącz 471b.

IM