[zaloguj się]

[NOWINNE sb n

Fleksja

G sg nowinn(e)go.

stp brak, Cn w innym znaczeniu, Linde XVII w. (z Cn); poza tym XIX w.: nowinny.

Czynsz płacony przez chłopów od uprawy nowin, tj. świeżo uprawianych lub wykarczowanych gruntów: nowinnego wszyscy płacą fl. 1 gr 18. Żadnej inszej daniny nie dawają LustrWpol II 13.]

FP