[zaloguj się]

NOWIUCZKI (1) ai

Fleksja

N sg m nowiuczki.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Intens. odnowy” ‘taki, który dopiero nastał: Nuperrimus, Nowiuczki/ Nowiuſieńki. Mącz 255b.

Cf NOWIUSIEŃKI

IM