[zaloguj się]

[NOWOFARYZAJSKI ai

Fleksja

G pl nowofaryzajskich.

stp, Cn, Linde brak.

Taki, który postępuje obecnie tak jak faryzeusz, to jest fałszywie, obłudnie: Lament tegoż F[ilipa] Z [bożego] na śmiertelny upadek brata jego krwią rodzonego Łukasza [...] z namowy Nowofaryzajskich Mnichów Jezuitów. Cochan II 91.]

FP