[zaloguj się]

NOWOKRZEŚCIJANIN (1) sb m

Fleksja

N sg nowokrześcijanin.

stp, Cn, Linde brak.

Ten, który dopiero co przyjął wiarę chrześcijańską: Neophytus, Nowowſzczepiony/przichodźień/ nowokrześćiánin/ wſtępień. Mącz 245c.

IM