[zaloguj się]
NOWOKSIĘŻYNY  Cn; Linde XVII (z Cn) ‒ XVIII w.