[zaloguj się]

[NOWOMYŚLNY ai

Fleksja

N pl subst nowomyślné.

stp, Cn brak; Linde XVI w.

Niedawno, świeżo, dopiero co wymyślony: Ale wprzydatkách y w wyſzpóconych wykłádźiéch piſmá świętégo/ v tych co ſyc Ewányelikámi zową/ nic nienaydźieſz iedno ſzárpánié/ opáczné wykłády/ bluźniérſtwá/ rozerwánia/ nowomyślné rozumienia tegoż piſmá świętégo BiałPos 9 (Linde).]

AKtt